Disclaimer

Gratis adverteren op a2f.nl
1. Omdat de vermelding gratis is, dient er een duidelijke link van a2f.nl op uw site te staan. Is dit niet mogelijk, dan zal uw aanvraag worden afgekeurd.

2.Alleen volledige aanmeldingen worden in behandeling genomen. Binnen 1 werkdag, afhankelijk van de drukte, wordt u aanvraag beoordeeld.

 

De inhoud van de door A2f.nl gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. A2f.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de vermelde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten.

A2f.nl biedt consumenten gewenste informatie over specifieke producten of diensten. De consument dient zelf te beoordelen of de aangeboden product/ en of dienst voldoet aan persoonlijke voorkeuren. Bezoekers van de website A2f.nl doen dat geheel op eigen risico. A2f.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ontstaan door het gebruik, maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. De afhandeling van via A2f.nl bij aanbieders aangekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Links naar andere sites

De sites weergegeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door A2f.nl zijn samengesteld door derden, waar A2f.nl geen aanspraak op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers toezenden, gegevens verzamelen, of persoonlijke informatie vragen.

Geef een reactie